Putta Monthon, 普达蒙吞佛祖牌

《No★F171》~普达蒙吞佛祖牌
师父: Putta Monthon
佛牌介绍: 佛牌前面是普达蒙吞佛祖,背面是罕见的108个符号的佛祖脚印。
佩带功效:快速提升人緣運和财运。
供請完畢(sold out!)